Kako se pravi plavi kamen

Plavi kamen je neorgansko jedinjenje bakar II sulfata i predstavlja najvažniju so bakra. Svoju primenu pronašao je u mnogim procesima, pa se tako koristi u galvanostegiji, u električnim baterijama, u industriji boja, posebno izradu zelenih pigmenata, ali i u štampanju pamučnih tkanina, za impregnaciju drveta, a pomešan sa krečnim mlekom, upotrebljava se i kao fungicid.

Bordovska čorba


Bordovska čorba je izvanredan fungicid i baktericid koji se koristi za prskanje vinove loze, voćaka, povrtarskih i dekorativnih biljaka, pogodan je prskanje paradajza i zaštitu vinove loze i daje izvanredne rezultate. Plavi kamen odnosno bakar sulfat- sastojak koji se koristi za pripremu bordovske čorbe. Koja se koristi preventivno u zdravom načinu gajenja voća i povrća. Primjenjuje se u različitim periodima godine i dobro prijanja za objekat koji se tretira. Bordovska čorba se takođe koristi i u organskoj proizvodnji.
Plavi kamen se dobija na nekoliko načina:
Otpaci bakara zagrevanjem sa sumporom u plamenoj peći daje bakar I sulfid, koji se na vazduhu oksiduje u sulfat.
Može se dobiti i raspršavanjem razblažene sumporne kiseline na bakarne otpatke u tornju obložnim olovom uz prisustvo vazduha.
Dobija se i prženjem sulfidnih ruda bakra, pri čemu se bakar, ali i prisutno gvožđe oksiduju, pa se razdvajaju uz pomoć sumporne kiseline. Ipak, razdvajanje nije potpuno, pa plavi kamen sadrži i primese ovog drugog oksida.


Čist sulfat se dobija u laboratoriji reakcijom kuprioksida sa sumpornom kiselinom, a potom kristalizacijom
Kompanija Jugo -Impex u okviru svoje ponude ima eksplandirane bakarne granule koje imaju primenu imaju u proizvodnji bakarnih soli. Njihova struktura proizvedena po strogo propisanoj proceduri omogućava da se dobije velika količina bakar sulfata odnosno plavog kamena.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *